GÖKDERE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

ADRES : Kayhan Mah. Kayhan Cad. No:90 Osmangazi/BURSA

İLETİŞİM VE REZERVASYON : 220 31 15

ÇALIŞMA SAATLERİ : Hafta içi: 09:00 - 21:00 Hafta sonu: 09:00 - 23:00

Bursa Kütüğü'nde yer alan bilgilere göre Paşa Çelebi Medresesi olarak da anılan tarihi yapı, 15. yüzyıl ortalarında Paşa Çelebi adındaki hayırsever ve bilgin bir kişi tarafından yaptırılmıştır. 12 hücre ve büyük bir dershane (ana eyvan) şeklinde inşa edilen medresenin kubbelerinin üstü kurşun ile kaplanmıştır. Paşa Çelebi, medresenin giderlerinin karşılanması için, nakit akçenin yanı sıra; debbağhane, Kayıhan'da 12 dükkan, 1 ahır, azeb odaları, Tatarlar Çarşısı'nda dükkânlar, Yoğurt Hanı civarında 7 dükkân, Kayhan Çarşısı'nda At değirmeni, Gökdere üzerinde 3 su değirmeni vakfetmiştir. Vakfiyesinde, vakıf mütevelliliğini yapacak kişilerde, medrese okuyup tahsil yapma koşulunu şart koştuğu için, Paşa Çelebi'nin çocuklarının yanı sıra soyundan da birçok âlim yetişmiştir. Tarihi kaynaklarda, medrese yanında Araphacı Suyu olarak anılan suyun aktığı 1492 tarihli bir çeşmeden söz edilmektedir.

Medresede; Gökderelizade Ahmet Efendi (vefatı 1652), Kayyımzade Mustafa Efendi (vefatı 1658) gibi şahsiyetler müderrislik yapmışlardır. Paşa Çelebi'nin torunu Abdüllatif Çelebi'nin 1583 yılında birçok mal vakfettiği ve hayırsever bir kişi olduğu tarihi kaynaklarda belirtilir. Medrese 1608yılında gerek yangın gerekse Celali İsyanları nedeniyle harap bir vaziyete düşmüştür. Dersliğin üzeri hariç mevcut bütün kubbelerin üzerlerindeki kurşunlar sökülmüştür. Bu sebeple medrese ve akar niteliğindeki vakıf yapıları Mimar Hacı İbrahim tarafından 60.000 akçe karşılığı tamir edilmiş ve yapılara Aksu adıyla bir su getirilmiştir. Yapı 1906'dan sonra bir süreliğine kadınlar hapishanesi olarak da hizmet vermiştir.

Zaman içerisinde neredeyse tamamen unutulan medrese, birçok yakın zamanlı tarihi kaynakta, "yok olup giden bir tarihi eser olarak yer almıştır.
Açık avlulu medreseler grubuna giren yapı, güney yönünde bir ana eyvan ve kuzeyde giriş eyvanıyla çift eyvanlıdır. Altıgen kasnak üzerine oturan kubbeli giriş eyvanından, revaklı avluya geçilir. Revak, birbirine sivri kemerlerle bağlı on ayakla taşınır. Revaklı avluda giriş eyvanının hemen önündeki üst örtü kubbe, diğer kısımlar beşik tonozdur. Geçmişte ana eyvanı, pandantiflerle geçilen yığma tuğla bir kubbeyle örtülü iken günümüze gelemeyen kubbe, belediyemiz tarafından restorasyon çalışmaları kapsamında yeniden yapılmıştır. On odalı medresenin köşelerde yer alan dört odası aynalı tonozla, diğer altı oda ise beşik tonozla örtülüdür.

Odalara geçiş kapılarla sağlanmıştır. Her bir odada ocak bulunur. Yapıda malzeme olarak kaba yonu taş, küfeki taşı ve tuğla kullanılmıştır. Tarihi yapı, 'kurtarılabilir durumda olduğu tespit edilerek, belediyemizin 'Bursa Tarih ve Küttür Yolu Canlandırma Projesi1 ana başlığı altındaki Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Çalışmaları bünyesinde ele alınıp projelendirilmiştir.

Kökeni vakıf olmasına karşın, Bursa'daki özel mülkiyete satılmış onlarca yapıdan biri olan medresenin kamulaştırma işlemlerine 2004 yılı başında başlanmış, mülk sahibinin de konuya olumlu yaklaşması nedeniyle, kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Bu süreç, yapının projelendirilmesi ile devam etmiştir. Medreseye ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, 2005 yılı başlarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na onaylattırılmıştır. Projelerin onayını müteakip uygulama ihalesi yapılarak hızlı bir şekilde aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanmıştır.
Bunun yanında, tarihi yapının bitişiğinde yer alan iki katlı sivil mimari örneği yapı da kamulaştırılmak suretiyle satın alınarak ana yapının; yönetim, mutfak ve wc gibi ihtiyaçları çözümlenmiştir.

400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 656 metrekare alana sahip olan medrese, bulunduğu bölge itibariyle kent merkezi ile iç içe bir konumda; tarihi Okçular Çarşısı'nın devamı niteliğindeki Kayhan Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Belediyemiz tarafından sürdürülen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma" çalışmaları çerçevesinde projelendirilen yapılarda hedeflenen yalnızca tek yapı bazında çalışmanın tamamlanması şeklinde bir anlayıştan ziyade, yapının çevresi ile bir bütünlük sağlayacağı, çevresine olumlu anlamda katkı yapabileceği proje anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış içerisinde Kayhan Caddesi ile ilgili siluet ve sokak düzenleme çalışması yapılması ile ilgili projeler bir taraftan tamamlanmıştır.
Gökdere Medresesi Kayhan Bölgesi'ne, bu bölgenin tarihi misyonuna uygun olarak gelişmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Tabii ki yalnızca bölgeye değil, Bursa'ya kültürel anlamda sağladığı pozitif değerler önemlidir.

Yüzyıllarca sanat ve musiki ile hep iç içe olmuş, bir çok değerli bestekâr, güfte kar, söz yazarı, saz ve ses sanatçısı yetiştiren Bursa'da bu anlamda merkez olabilecek bir mekânın bulunmayışı önemli bir eksikliktir. Kültür Merkezi niteliğinde işlevlendirilecek olan Gök dere Medresesi bu anlamda Bursa'da Türk Musikisi'nin, Türk Sanat Müziği'nin kalbinin attığı yer olarak öne çıkacaktır. Odacıklarında musiki ile ilgili derslerin verildiği, salonunda nitelikli ve özel konserlerin verildiği bir mekândır. Ayrıca Bursa'da musiki ve sanat müziği konusunda önemli bir arşiv de oluşturularak, araştırmacılar için bu anlamda bir merkez olmaktadır. Bunun yanında duyguların sözlere aksettiği ve sözlerin tarihi duvarlara aksederek gönüllere nüfuz ettiği şiir dinletilerini ve Bursa akşamında ustasından ney taksimleri hep beraber dinlenmektedir.

400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 656 metrekare alana sahip olan kültür merkezi, bulunduğu bölge itibariyle kent merkezi ile iç içe bir konumda; tarihi Okçular Çarşısı'nın devamı niteliğindeki Kayhan Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Müzik eğitim merkezi olarak faaliyet gösteren kültür merkezimizde TSM, THM ve Türk Tasavvuf Müziği Koroları çalışmalar yapmaktadır..

  • İletişim
    İLETİŞİM FORMU
  • Yol Tarifi
    220 31 15

Bursa'da Biz

DİĞER İŞLETMELERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ