ESKİCİ MEHMET DEDE AŞEVİ

ADRES : Alipaşa Bezirci Sk. 16040 Osmangazi/Bursa

İLETİŞİM VE REZERVASYON : 224 84 67

ÇALIŞMA SAATLERİ : 0

Tahtakale semtinde Pınarbaşına çıkan yolun üzerinde mezarı bulunan ve Eskici Mehmed Dede olarak anılan kişi aslen Amasyalı olup babasının adı Hüsam'dır. 1618 yılında vefatı ile söz konusu yere defni yapılmıştır.Şu anki mezarın bir türbe içerisinde olduğu kaynaklarca ifade edilir. Türbe çeşitli nedenlerden dolayı muhtelif kereler yıkılmıştır. Eski kayıtlarda Üftade Hazretleri'nin müridlerinden olduğu ve Aziz Mahmud Hüdai'nin İrşad olmasına vesile olduğundan bahsedilir.

Mehmed Dede Bazen Bedestende ticaret ile uğraşır, bazen eskicilik mesleğini yaparmış. Bazende dünyevi işlerden elini eteğini çekip tamamen manevi hayat ile meşgul olurmuş. Halk arasında kerametlerine dair bir çok menkıbe anlatılır. Uftade Hazretleri ile aralannda geçen ve sonrasında Aziz Mahmud Hüdai'nin irşad olmasına vesile olan menkıbesi oldukça meşhurdur.

Eskici Mehmet Dede'ye ait olan mezar taşında, "Hz. üftade müridlerinden Hüdayi Mahmut Dede'yi irşad eden Eskici Mehmet Dede 988/1580" diye yazılıdır.Diğer mezar taşında ise "Türbedarı Mehmet Emin Efendi, i 888 / i 246 Sefer ayının 24. günü "yazmaktadır. Türbe yanında bulunan anıtsal özellikteki yapı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Yapılan kazı araştırmalarında herhangi bir bulguya ise rastlanmamıştır. Ancak bir yapı bütünlüğünün ayakta kalan parçası olduğu muhtemelen sosyal içerikli bir yapı olduğu kanısı daha hakimdir. Bu sosyal işlevin tam olarak tarifi bulunmasa da mahalle ölçeğinde bir aşevi olarak kullanılmış olabileceği yönünde görüşler bulunur.

Aşevi iki yapıdan oluşmaktadır. Birincisi Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup tahsisi alınan kümbetsi görünümlü tonozlu anıtsal özellikteki yapı bir diğeri ise belediye mülkiyetindeki sivil mimari örneği yapıdır.Belediyemiz (Restorastör Selda Savcı) tarafından 2006 yılında rölöve restitüsyon, restorasyon ve rekonktrüksiyon projeleri hazırlanması ve Bursa Tabiat ve Kültür Varlıklan Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması ardından uygulama çalışmaları başlatılmıştır. 2007 yılı sonlarında başlatılan çalışmalar 2008 Temmuz ayında tamamlanmıştır.

Alt katta bir mutfak ve 2 adet oda,üst katta ise üç adet oda ve bir salon bulunan yapının toplam kapalı alanı 120 m2 olup hemen yanındaki anıtsal kümbetsi yapı ise 70 m2 kapalı alana sahiptir. Bahçesi ile birlikte geleneksel kültürümüzde önemli bir yer tutan ve sosyal boyutu oldukça geniş olan Aşevi olarak işlev kazandırmıştır. Somuncu Baba Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonlarla İhtiyaç sahiplerine ulaşılarak sıcak yemek ihtiyaçları giderilmektedir.

  • İletişim
    İLETİŞİM FORMU
  • Yol Tarifi
    224 84 67

Bursa'da Biz

DİĞER İŞLETMELERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ